In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President pidulikul kontserdil "Taasühinevale Euroopale" Estonia kontserdisaalis 30. aprillil 2004
30.04.2004


Armsad Eestimaa inimesed!
Ekstsellentsid, daamid ja härrad.


Täna tähistame pikaajalise ettevalmistustöö lõppu. Meil on põhjust rahul olla. Homme hommikul ärkame juba Euroopa Liitu kuuluvas Eestis. Euroopa tugevus tuleneb kogemusest, et kindla aluse annab ühiskonnale aineliste ja vaimsete väärtuste tasakaal. Rõhutan eriti kultuuri olulisust Euroopa identiteedi kujundamisel. Kultuur on keel, millel on võime luua ühtekuuluvustunnet nii üksikisikute kui rahvaste vahel. Eesti rahvas on seda keelt alati osanud ja hoidnud oma loominguga lahti vaimse ühendustee Euroopaga.

Muusika kogu oma mitmekesisuses on olnud meie rahvale saatjaks argielus, rõõmupäevil ja kurbusehetkedel. Muusika koos kirjasõnaga andsid tuge Eesti ärkamisajale. Ka okupatsiooniperioodil saime muusikast kosutust oma vaimule, jõudu oma vabadusepüüdlustele. Kaunid helid rõõmustavad meid ka tänasel õhtul.

Euroopa Liit on maailma tugevaim majandusühendus. Kuid Euroopa Liit ei ole ainult majandus- ja kaubandusliit oma julgeoleku- ja kaitsedimensiooniga. Ühinenud Euroopa on idee ühistest püüdlustest. Tsiteerin Jaan Tõnissoni: "Just tõsiasi, et Euroopa föderatsiooni või ühendatud riikide idee on üle saja aasta enamvähem pidevalt päevakorras püsinud ja ikka ja jälle esile tunginud, kinnitab selle idee elujõudu ja elulist vajadust. See idee ei saa kaduda."

Ajalugu pakub meile võimaluse olla Euroopa idee teostumise osalised. Nüüd on vaja koondada tahe ühiseks suunaseadmiseks ja tegutsemiseks. Meie ees seisvatele küsimustele leiame parimad vastused alati koos, mitte igaüks eraldi.

See tähendab uusi võimalusi, tõsist tööd nende võimaluste kasutamisel ning meie-tunde laienemist kodukülast ja kodulinnast Euroopani. Vastutust, mis selle kõigega kaasas käib, peaksime aga võtma mitte raske koormana, vaid õigusena, mille oleme ju ise oma järjepideva visa tööga endale saanud. Et aga anda sõna muusikale, lõpetan muusikakeele kujundeid kasutades.


Liiga palju on meie elus olnud modernseid ja tasakaalutuid atonaalsusi. Liiga pikalt oleme kogenud lõputut tunglemist toonika suunas - ilma teadmiseta, kas lõpuks sinna üldse jõuame. Seepärast vajame enda ümber ja enda sees rahulikku harmooniat ning rõõmu tämbrite värvimängust. Usume ja teame, et Euroopa kultuuriruumi kuuludes õnnestub see kõige kindlamini.

Soovin teile toredaid muusikaelamusi.
Rahu ja õnne meie kodudesse!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee