In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja kümme seadust
26.04.2004


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsustele kuulutada välja Riigikogus 20. aprillil 2004 vastu võetud ravikindlustuse seaduse §-de 5, 21 ja 53 muutmise seadus; kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus; Riigikogus 21. aprillil 2004 vastu võetud taimekaitseseadus; veterinaarkorralduse seaduse, loomakaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seadus; maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus; looduskaitseseadus; Riigikogus 22. aprillil 2004 vastu võetud asjaõigusseaduse, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse, krediidiasutuste seaduse, kindlustustegevuse seaduse, pankrotiseaduse, võlaõigusseaduse, rahvusvahelise eraõiguse seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus; Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse "Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise kohta" muutmise seadus; loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus; ning väetiseseaduse, riigilõivuseaduse ja saastetasu seaduse muutmise seadus.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 26. aprillil 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee