In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja kaksteist seadust
20.04.2004


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsustele kuulutada välja Riigikogus 7. aprillil 2004 vastu võetud lepingu Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemise kohta Euroopa Majanduspiirkonnas ratifitseerimise seadus; rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seadus; Riigikogus 13. aprilli 2004 vastu võetud tolliseadus; Riigikogus 14. aprillil 2004 vastu võetud infoühiskonna teenuse seadus; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus; Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu protokolli ning kirjade vahetamise teel sõlmitud lepingu tõlgendamise kokkulepete ratifitseerimise seadus; Eesti Vabariigi valitsuse, NATO arendusstaabi ülemjuhatuse ja Liitlasvägede Euroopa ülemjuhatuse peakorteri vastastikuse mõistmise memorandumi vastuvõtva riigi panuse kohta NATO operatsioonide läbiviimisel ratifitseerimise seadus; välismaalaste seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus; veeseaduse muutmise seadus; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus; avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus; ning lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ning Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku omavalitsuse vahelise vabakaubanduslepingu lõpetamise kohta ratifitseerimise seadus.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 20. aprillil 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee