In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President koolitusprojekti "Vaata Maailma" lõpetamisel Tallinnas, hotellis Radisson SAS 17. aprillil 2004
17.04.2004


Austatud infotehnoloogia sõbrad,
lugupeetud daamid ja härrad!

Üks laiaulatuslik ja tänuväärne ettevõtmine on lõppemas, kuna esialgu püstitatud eesmärgid on auga täidetud. Vaata Maailma Sihtasutus alustas suurprojekti kaks aastat tagasi, eesmärgiga anda tasuta arvuti- ja internetiõpet sajale tuhandele inimesele. Töösse haarati 315 õpetajat, kes töötasid 260 punktis üle terve Eestimaa. Selleks kulus ligi 40 miljonit krooni projekti partnerite toetusraha. Tulemusi mõõtes tuleb tähele panna ka koolitatute endi väga kõrget hinnangut - 4,8 punkti viiepunktilise skaala puhul.

"Vaata Maailma" on võimaldanud paljudel tublidel inimestel omandada teadmisi, mis aitavad elus paremini hakkama saada ning parandada oma konkurentsivõimet tööturul. "Vaata Maailma" on aidanud tasakaalustada regioonide vahelisi ebavõrdsusi ja andnud arenemistahet ka väikestele küladele.

Koolitusprojekti patroonina tahan südamest tänada kõiki, kes andsid oma panuse selle suure ja tervet Eestimaad haarava projekti õnnestumisse. Tänan nii ettevõtmise kavandajaid ja elluviijaid kui kõiki neid, kes parimate asjatundlike õpetajate suunamisel omandasid uusi teadmisi.

Tunnustan erasektori panust "Vaata Maailma" eestvedamisel ja erinevate põlvkondade koolitamisel. See on investeering tulevikku - nii üldisemalt rahva elukvaliteeti kui konkreetsemalt spetsialistidesse, kelle oskustest sõltub Eesti edasine areng ja läbilöögivõime.

Tahan aga teile kõigile ka südamele panna, et kuigi me tähistame täna suure töö lõppemist, peaksime sellega siiski üsna peatselt ka jätkama. Loomulikult ei ole see lihtne ülesanne, pigem vastupidi. Ükskõik millises suunas me projekti ka ei jätkaks, tähendab see silmitsi seismist hoopis uute vajaduste ja kohustustega, mida esitab Eestile kiirelt muutuv maailm ja muidugi ka liikmeksolek Euroopa Liidus.

Oleme saavutanud teatava stabiilsuse, kuid ei tohi loorberitele puhkama jääda. Esimesed edusammud ja meile seni osaks saanud tunnustus võivad ju sulada kui kevadine lumi. Maailmas meie ümber on ridamisi riike, kellel on rahvast ja ka raha arendamistööks sootuks enam kui meie väikesel Eestil.

Edaspidine areng nõuab meilt aga senisest veelgi komplekssemat lähenemist. Oleme saavutanud arengutaseme, millelt edasi minnes peame tehnoloogiliste võimaluste rakendamise kõrval tegelema ka innovatsiooniteadlikkuse tõstmise ja inimeste sotsiaalse kindlustunde parandamisega. Kui taotleme Eesti terviklikku arengut, ei saa me seda mõõta ainult üksikute projektide edukusega. Vajame paljude inimeste tihedat koostööd ja paljude tegemiste kavandatud koosmõju, et Eesti elu paremaks muuta.

Arvutite kiirelt laienevad kasutusvõimalused pakuvad võimalusi nii keeleteadlasele kui talupidajale, nii arstile kui autojuhile. Kaasaegne võrguühendus teeb meile kasutatavaks ülemaailmse suhtlemistasandi ning on samas tänuväärt mudeliks ka kodanikuühiskonna ülesehitamisel. Eestil on potentsiaali näidata eeskuju, kuidas ületada digitaalne lõhe erinevate elanikkonna gruppide vahel, et kõik inimesed saaks olla aktiivsed ühiskonna liikmed - sõltumata asukohast, ilmastikust või transporditingimustest.

Vanasõnagi ütleb, et kasta tuleb seda taime, mis juba kasvab ja vilju kannab. Seepärast loodan, et riigil jagub selle ettevõtmise osalisena perspektiivitunnet tulevikuvisioonide elluviimisel, et Euroopa Liidu liikmesriigile avanevate võimaluste abil saaks projekti jätkata. Ootel on ju veel ligi pool miljonit inimest. Arendamisvõimalusi jagub nii laiuti kui sügavuti.

Tänan veelkord kõiki "Vaata Maailma" projekti rahastajaid, kõiki nõu ja jõuga kaasa aitajaid. Loodan, et tänastest õppijatest saavad juba õpetajad teistele ning soovin selleks sihikindlust, head tahet ja pealehakkamist. Eestimaal on ju oma oskusi ja teadmisi ikka põlvest põlve edasi antud.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee