In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Maamessi 2004 avamisel AS Tartu Näitused messikeskuses 15. aprillil 2004
15.04.2004


Austatud Maamessi külalised ja korraldajad,
Daamid ja härrad!

Tänaseks juba pika traditsiooniga Maamess on oluline sündmus maad ja maatööd armastavatele inimestele.

Peale taasiseseisvumist on põllumajandus ja maaelu üle elanud suured muudatused. Turutingimuste muutuse ning reformide käigus on põllumajanduse osa Eesti majanduse lisandväärtuses alanenud kolmele protsendile; kümned tuhanded inimesed ei pea enam põllumehe ametit ja maakasutus on vähenenud ligi kolmandiku võrra. Põllumajanduse toodang on võrreldes 1989. aastaga vaid 40%; see mahajäämus peegeldub ka põllumajandusega seotud inimeste suhteliselt madalates palkades.

Kuid täna ei ole põhjust Eesti põllumajandusele ja maaelule hingekella lüüa. Suur huvi maamessi vastu näitab, et meil leidub palju visasid ja ettevõtlikke inimesi, kes on huvitatud põllumajandustootmise ja metsanduse arendamisest. Juba paari nädala pärast saab Eesti Euroopa Liidu liikmeks. Siis paranevad meie toodete konkurentsitingimused ja turustusvõimalused. Kui suudame Euroopa Liidu toetusraha targasti ära kasutada, saab maaelu ja põllumajanduse areng uue hoo.

Juba praegu võime Eestimaal näha tootmise intensiivistamist: suurenenud on viljasaagid ja loomade tootlikkus. Ligi pool põllumajandusmaast on koondunud suurtesse, üle 100-hektarilistesse majapidamistesse. Aga kindlasti on perspektiivi ka väiketaludel ja väiketootmisel näiteks maheviljeluse vallas, mille all on praegu vaid veidi üle 3% haritavast pinnast. Samuti avanevad Euroopa Liidu tingimustes uued võimalused turismitalude võrgu arenguks.

On tähtis, et Eesti inimese laual oleks tervislik Eesti toit. Üha enam räägime sellest, et põllumajandusel ja maaelul on ka mittekaubanduslikke tahke - näiteks põlvkondade järjepidevuse, eestlaste traditsioonilise elulaadi ja maastiku ilu säilitamine. Neid väärtusi on aidanud au sees hoida "Kauni kodu" konkurss, mis taastati alates 1998. aastast. Aja jooksul on lisandunud kauneima kooli ja kauneima omavalitsuse auhind. Kavas on hakata läbi viima ka konkurssi "Kauneim metskonnakeskus". Praegu on kõrgeima auhinna omanikke juba 448. Kuid kindlasti saab see olla alles algus, sest iga hoole ja armastusega korda seatud majapidamine tähendab ju kellelegi meist senisest suuremat elurõõmu.

Tartu Maamessil on põllumajanduse ja maaelu arengus oluline koht: siin esitlevad kaasaegset ja kvaliteetset tehnikat sajad tootjad mitmest riigist. Hea meel on näha, mess käib ajaga kaasas ning pakub suure põllumajandustehnika kõrval ka väiksemaid aiatööriistu ja muud vajalikku, et metsade ja põldude kõrval oleks kaunis ka lähim koduümbrus.

Ma soovin teile palju õnne ja jõudu ning edu kaasaegse tehnoloogia juurutamisel.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee