In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja kaksteist seadust
07.04.2004


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsustele kuulutada välja Riigikogus 24. märtsil 2004 vastu võetud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus; jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva konventsiooniga ühinemise seadus; meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus; pakendiaktsiisi seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus; riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seadus; toote ohutuse seadus; konkurentsiseaduse muutmise seadus; lennundusseaduse muutmise seadus; lõhkematerjaliseadus; muinsuskaitseseaduse muutmise seadus; kiirgusseadus; ning Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seadus.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 7. aprillil 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee