In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja seadused
23.03.2004


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsustele kuulutada välja Riigikogus 10. märtsil 2004 vastu võetud maapõueseaduse muutmise seadus; majandustegevuse registri seaduse ja kaubandustegevuse seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus; tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate seaduste ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadus; mõõteseadus; Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ratifitseerimise seadus; Euroopa Ühendust esindava Euroopa Ühenduste Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi 2002. ja 2003. aasta üheaastaste rahastuslepingute ratifitseerimise seadus; rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendavate protokollide ratifitseerimise seadus.

President kuulutas välja ka Riigikogus 18. märtsil 2004 vastu võetud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 23. märtsil 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee