In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Riigikaitse Nõukogu arutas julgeolekupoliitika aluseid ja kaitsejõudude arengut
17.03.2004


Täna Kadriorus kogunenud Riigikaitse Nõukogu arutas siseriiklikke strateegilisi dokumente, mis käsitlevad Eesti julgeolekupoliitikat ning kaitsejõudude arengut.

President Rüütli juhtimisel toimunud Riigikaitse Nõukogul tegi peaminister Juhan Parts esmalt ettekande Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alustest (2004). See dokument asendab 2001. aastal Riigikogus heaks kiidetud julgeolekupoliitika alused ning on koostatud juba lähtudes Eesti liikmeksolekust NATO-s ja Euroopa Liidus. Lähiajal peaks julgeolekupoliitika aluste projekt jõudma valitsuse kabinetiistungile ning pärast ametkondadevahelist kooskõlastusringi ka Vabariigi Valitsuse istungile ja seejärel Riigikogusse.

Kaitseminister Margus Hanson tegi ettekande sõjalise kaitse strateegilisest kavast ning samuti kaitsejõudude struktuurist ja arenguplaanist kuni aastani 2010. Seoses 11. märtsil Hispaanias toimunud terrorirünnakutega andis siseminister Margus Leivo lühiülevaate valmisolekust Eesti sisejulgeoleku valdkonnas.

Ettekannete arutelu käigus ütles president Arnold Rüütel, et peaministri poolt esitatud julgeolekupoliitika alustest peaks kujunema suunda andev alusdokument ka teistele riigikaitse alal koostatavatele dokumentidele. Kaitsejõudude arengut käsitlevas arutelus rõhutas Vabariigi President üldise kaitsetahte tähtsust, öeldes ka, et strateegiat kavandades on oluline põhjalikult välja tuua esmase iseseisva kaitsevõime teema.

Riigikaitse Nõukogu on Vabariigi Presidendi kui riigikaitse kõrgema juhi juures tegutsev nõuandev organ. Nõukogu koosseisu kuuluvad Riigikogu esimees, peaminister, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister ning kaitseväe juhataja.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 17. märtsil 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee