In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President andis üle rahvaluulepreemiad
26.02.2004


President Rüütel andis täna Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis üle 2003. aasta eest presidendi rahvaluulepreemiad.

Preemia pälvisid Eesti Kirjandusmuuseumi ettepanekul Anu Soon ja Kail Sarv. Ühe rahvaluulepreemia suuruseks on tänavu 6000 krooni, mis makstakse välja Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu toel.

Bioloogi haridusega Anu Soon on andnud arhiivile üle mahuka kogu väga mitmekülgseid rahvaluule kirjapanekuid oma kodukohast Viru-Jaagupist ning sünnipaigast Iisakult. Ta on kogunud muistendeid, pajatusi ja naljandeid, perekondlike tähtpäevadega seotud pärimusi, mängude ja jõulukombestiku kirjeldusi ning mälestusi sõjapäevilt, metsavennaelust ja Siberi-päevilt.

Folklooriõpetaja Kail Sarv koostas kaastööd "Viljandi Kultuurikolledži folkloor 2000.-2003. aastal" ja Tallinna Tehnikaülikooli folkloor 2002.-2003. aastal", mis annavad hea ülevaate nende kahe kõrgkooli õppurite seas levinud kommetest, keelenditest ja naljadest. Samuti sisaldab head originaalmaterjali Kail Sarve 2003. aastal valminud diplomitöö "Tudengifolkloor Viljandi Kultuurikolledžis".

President Rüütel sõnas preemiate üleandmisel, et Eesti rahvaluulearhiivi kogunenud vaimuvara väärtus on jääv ning hindamatu. "Rõõm on näha, et see varamu on aktiivselt kasutusel. Seda uurivad ja mõtestavad teadlased ja üliõpilased. Noored muusikud hoiavad rahvaluule iidse pärandi elavana ja tänapäeva inimestele kuuldavana," lausus Vabariigi President.

President avaldas tänu seekordsetele rahvaluulepreemia laureaatidele ja kõigile teistele rahvaluulekogujaile. "On tore, et Jakob Hurda algatatud rahvaluulekogumise aktsioon kestab edasi ka meie tõtlikus tänapäevas ning et ikka leidub missioonitundelisi sillaehitajaid mineviku, tänapäeva ja tuleviku vahel," lisas Vabariigi President.

Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud üritusel peeti preemiate üleandmise kõrval ka ettekanded mullu Eesti Rahvaluule Arhiivi saabunud kaastöödest, Järvamaa legendide kogumisvõistlusest ning rannarootslaste pärandit säilitavate fonogrammirullide digitaliseerimisest Rootsi Riigiraadios. Muusikaga tervitasid kohalolijaid Võhu ja Iisaku külakapell.

Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemia on regulaarselt määratav rahaline autasu Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastööliste tunnustamiseks. Preemia üldsuuruse määrab president. Rahvaluulepreemia eelkäijaks oli aastatel 1935-1940 jagatud riigivanema autasu parimatele rahvaluulekogujatele. Preemia statuut taastati 1993. aastal Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu toel, esimene preemia anti üle 1994. aastal.

Rahvaluule kogumise püsiv traditsioon sai alguse Jakob Hurda 1888. aastal avaldatud üleskutsest "Paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele", milles Hurt palus rahvuskaaslaste kaastööd "Eestikeele murrete raamatu" koostamisel ning rahvalaulude, ennemuistsete juttude, vanasõnade, mõistatuste, rahvakommete ja rahvausu kirjelduste kogumisel.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 26. veebruaril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee