In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

515. K. Kutsari kohtuniku ametist vabastamine
23.12.2003


Juhindudes kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390; 2003, 21, 121) § 99 lõike 1 punktist 5 ja lõikest 2 vabastan Kalju Kutsari Valga Maakohtu kohtuniku ametist kohtunike arvu vähendamise tõttu arvates 1. jaanuarist 2004.

Alus:
Riigikohtu esimehe 17. detsembri 2003 ettepanek.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 132, 2142


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee