In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

507. Riigieelarve seaduse, raamatupidamise seaduse, riigikontrolli seaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus
23.12.2003


Riigikogus vastu võetud 17. detsembril 2003

Avaldatud Riigi Teatajas 2003 I, 88, 588


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee