In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Ühiskondlikule leppele kirjutas alla veel 11 osapoolt
22.12.2003


Vabariigi Presidendi juuresolekul andsid Kadrioru lossis toimunud pidulikul tseremoonial oma allkirja ühiskondlikule leppele üksteist uut osapoolt: Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Eesti Maanaiste Ühendus, Eesti Mereakadeemia, Eesti Pensionäride Liit, Eesti Spordiselts Kalev, Eesti Toiduainete- ja Maatöötajate Keskliit, Rahvusvaheliste Ravimitootjate Liit Eestis, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tartu Kõrgem Kunstikool, Tartu Lennukolledž ja Välis-Eesti Ühing.

President Rüütel rõhutas allkirjastamise tseremoonial, et lepe on protsess, mis kestab edasi ning on allakirjutamiseks avatud ka edaspidi. "Eesti elus on hakanud üha enam tooni andma kodanikuühiskonna kiire areng. Ühiskondlik lepe on saavutanud oma osalejate toel väärilise rolli selle protsessi mõjutajana ja seniste arengulünkade täitjana. Meid kõiki puudutavad sotsiaalsfääri olulised küsimused, millele keskendusin ka oma ametisse astumise kõnes 2001. aastal, on leidnud avalikkuses laia kõlapinna. Tänan Riigikogu ja Vabariigi Valitsust, et kogu ühiskonna tähelepanu all olevate sotsiaalküsimustega tegelemine on leidnud oma väljundi ka 2004. aasta riigieelarves. Eriti hea meel on perede väärtustamisest," sõnas Vabariigi President.

Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse nõukogu esimees Aadu Luukas rõhutas oma sõnavõtus, et 2004. aastal on vaja leppe foorumil jätkata tööd olemasoleva leppe realiseerimisel ja uute teemadega tegelemisel. Allakirjutanud organisatsioonide nimel võttis sõna Eesti Spordiseltsi Kalev juhatuse esimees Peeter Kreitzberg.

Eesti esimene ühiskondlik lepe allkirjastati 20. oktoobril Rahvusooper Estonia Talveaias. Lepe keskendub eelkõige lastele ja haridusele. Eesti keskseks arengueesmärgiks seatakse vähemalt kahekordne elatustaseme tõus koos sotsiaalse ebavõrdsuse vähenemisega aastaks 2015.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 22. detsembril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee