In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatusega
16.12.2003


President Arnold Rüütel kohtus täna traditsioonilisel lõunal Kadriorus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatusega.

Kohtumisel arutati Euroopa Liidu liikmelisusega kaasnevaid võimalusi ja probleeme. Ettevõtjate arvates kasvaks väliskaubandusega seonduvate vahenduskulude vähenemisel huvi selle vastu, et tihendada majandussidemeid Euroopa Liiduga ühinevate riikidega.

Käsitleti ka regionaalarengu teemat. Vabariigi President tõi näiteid maakonnavisiitidel nähtust, kus olemasolevat infrastruktuuri kasutades on loodud kaasaegset tehnoloogiat ja kohalikku tööjõudu kasutavad tööstusettevõtted. Ettevõtjad leidsid, et ettevõtluse arendamiseks maapiirkondades on vaja lahendada infrastruktuuri puudumise probleemid ning kindlustada inimestele kaasaegsed elutingimused eluasemete, arengu- ja haridusvõimaluste, kuid ka näiteks jäätmekäitluse osas.

Vabariigi President tunnustas ettevõtjate senist tööd, öeldes, et Eesti ettevõtlus on tubli ja austusväärne. President Rüütel avaldas ka lootust, et Euroopa Liiduga liitumine toob uusi võimalusi nii regionaalarengu tugevdamiseks kui kutsehariduse jätkusuutlikkuse kindlustamiseks.

Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse hinnangul tuleb tihendada ühiskonnagruppide vahelist diskussiooni, et Eesti arengut ei pidurdaks erinevad põhjendamatud eelarvamused ja väärinfo levik. Ettevõtjad avaldasid tänu president Rüütlile avatuse eest ettevõtjatega suhtlemisel.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 16. detsembril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee