In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President esines Genfi tippkohtumisel
11.12.2003


President Rüütel esines täna Genfis toimuval infoühiskonna foorumil. Oma ettekandes tutvustas Vabariigi President Eesti kogemusi infoühiskonna ülesehitamisel ning võimalusi nende tutvustamiseks teistele riikidele.

Vabariigi Presidendi sõnul on infoühiskonna areng aja nõue, aga ka väljakutse nii globaalsel, riiklikul kui indiviidi tasandil. "Infoühiskonna eelised on tagatiseks majanduskasvule ja konkurentsivõimele, ent mis kõige olulisem - inimeste elukvaliteedi tõusule. Seetõttu on loomulik, et infoühiskonna areng on valitsuste esmane ja pidev prioriteet," kõneles president Rüütel.

Eesti riigipea tõi välja ka faktorid, mis on võimaldanud Eesti-sugusel piiratud ressurssidega riigil edu saavutada. "Luues sobiva keskkonna, avades turu, kaasates kõiki olulisi osapooli ning väärtustades kommunikatsiooni- ja infotehnoloogiat hariduses. Suur tähtsus oli telekommunikatsioonituru liberaliseerimisel," loetles president Rüütel.

Oma kõnes tutvustas Vabariigi President veel Eesti e-valitsemise akadeemiat, mille väljapanekut foorumi raames toimuval messil ICT4D ta täna hommikul ka külastas. Akadeemia ühendab väljaõppe raames Eesti avalikus sektoris kogunenud praktilised oskused Euroopa Liidu ekspertide oskusteabega, mis lisatakse õppes osalevate sihtmaade senistele kogemustele.

President Rüütel kohtus veel Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia presidendi Boris Trajkovskiga, kes väljendas elavat huvi kahepoolse koostöö arendamise vastu mitmetes valdkondades. President Trajkovski rääkis Makedoonia tegevusest oma majanduse arendamisel, samuti püüdlustest liitumiseks Euroopa Liidu ja NATO-ga. President Rüütel väljendas Eesti-poolset toetust nendele püüdlustele ning andis teada Eesti valmisolekust jagada oma sellealaseid kogemusi ka Balkani regiooni riikidele. Presidendid leidsid ühiselt, et koostöövõimalused on olemas ka teistes valdkondades, nagu näiteks haridus, kultuur ja õigusruumi korrastamine.

Pärastlõunal osales Vabariigi President veel ümarlauas "Info- ja sidetehnoloogia kui vahend aastatuhande arengueesmärgi saavutamiseks", kus presidenti saatsid suursaadik Clyde Kull ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Mait Heidelberg. Ümarlaua raames räägiti sellest, kuivõrd oluline on infoühiskonna ülesehitamisel riigivõimu tasandil mudelite loomine selleks, et kodanikkonna tasandil kujuneks viljakas pinnas infoühiskonna edendamisele kaasa aitavate ideede sünniks. Pikemalt räägiti haridusasutustes infotehnoloogiliste vahendite igakülgse kasutamise olulisusest.

Ümarlauas osalenud ÜRO arenguprogrammi ja ÜRO Euroopa majanduskomisjoni kõrged esindajad tõstsid esile Eesti staatust teistele riikidele eeskuju andva arengumudelina info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. "Kui internet oleks riik, oleks selle nimi Eesti," sõnas ümarlauda juhtinud ÜRO arenguprogrammi peadirektor Mark Malloch Brown.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 11. detsembril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee