In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

474. M. Krami kohtuniku ametist vabastamine
26.11.2003


Juhindudes kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390; 2003, 21, 121) § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 ning § 78 lõikest 1 vabastan Maie Krami Lääne Maakohtu kohtuniku ametist tema enda soovil arvates 1. jaanuarist 2004 seoses kohtuniku vanaduspensionile jäämisega.

Alus:
Riigikohtu esimehe 3. novembri 2003 ettepanek.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 122, 1962


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee