In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

471. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 13 surmanuhtluse igas olukorras kaotamise kohta ratifitseerimise seadus
26.11.2003


Riigikogus vastu võetud 12. novembril 2003

Avaldatud Riigi Teatajas 2003 II, 31, 156


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee