In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja üheksa seadust
26.11.2003


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsustele kuulutada välja Riigikogus 12. novembril vastu võetud teadus-ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus; koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus; Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse § 26 muutmise seadus; riiklike peretoetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse § 222 muutmise seadus; kemikaaliseaduse § 12 muutmise seadus; mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolliga ühinemise seadus; Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 13 surmanuhtluse igas
olukorras kaotamise kohta ratifitseerimise seadus; ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti surmanuhtluse kaotamist käsitleva teise fakultatiivse protokolliga ühinemise seadus; ning Riigikogus 20. novembril vastu võetud väärismetalltoodete seaduse § 58 muutmise seadus.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 26. novembril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee