In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President esines ajalookonverentsil
21.11.2003


President Rüütel esines täna Eesti Vabariigi 85. aastapäevale pühendatud ajalookonverentsil ettekandega.

Vabariigi President lausus oma ettekandes, et Eesti Vabariigi rajamise 85. aastapäev on andnud nii riigiasutustele kui ka igaühele meie rahva seast põhjust möödunut meenutada, aga samuti mõtestada tänast päeva ja tulevikupüüdlusi.

"Lähimineviku sidumisel Eesti ajaloo tervikpilti võime mõista, kuidas suutis anneksiooni, sõja ja repressioonide tõttu ränki kaotusi kandnud rahvas taastada iseseisvuse ja ehitada nii kiiresti üles demokraatliku ühiskonnakorralduse. Meie kogemuse põhjal suudab seda rahvas, kes tugineb oma ajaloolisele pärandile ning on säilitanud oma rahvuskuuluvuse ja identiteedi. See aitab ühtlasi mõista ja taasluua demokraatlikke väärtusi," sõnas president Rüütel.

Vabariigi President rõhutas, et ehkki tähistasime tänavu Eesti Vabariigi 85. aastapäeva, ärgem unustagem, et iseseisvad oleme olnud vaid kolmandiku sajandist. "Meie riik on noor ning poliitiline kultuur erimeelsuste lahendamisel veel lapsekingades, demokraatiatraditsioonid on nõrgukesed," nentis president Rüütel.

Kokkuvõtteks toonitas Vabariigi President, et praegune Eesti on osa integreeruvast Euroopast ja globaliseeruvast maailmast, kus poliitikutel lasub topeltvastutus, sest koos oma riigi tasakaalustatud arengu kindlustamisega tuleb juhtida ka tõhusat lõimumisprotsessi Euroopa Liiduga. "Seejuures on tähtsad kõik tegevused, mis kindlustavad nii meie riigile kui ka eesti keelele ja kultuurile kestmise," lausus Vabariigi President.

Täna kõnelevad konverentsil veel doktor Eero Medijainen, doktor Lauri Mälksoo ja professor Tiit Rosenberg Tartu Ülikoolist. Tänase konverentsipäeva lõpetab filmiprogramm Rahvusarhiivi Filmiarhiivilt.

Homme jätkub konverents kolme temaatilise sektsiooniga-"Väikeriigi eksistentsi võimalused 20. sajandi Euroopas", "Rahvuskultuuri tähtsus identiteedi hoidjana" ning "Õiguslik kontinuiteet Eesti riikluses".

Ettepaneku korraldada Eesti Vabariigi 85. aastapäeva ja eelkõige riigiasutuste juubeli puhul temaatiline ajalookonverents tegi Vabariigi President Arnold Rüütel. Selle korraldamise eest vastutas Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 21. novembril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee