In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus kolme erakõrgkooli rektoriga
12.11.2003


President Rüütel kohtus täna Kadriorus Akadeemia Nord rektori Ene Graubergi, Euroülikooli rektori Jüri Martini ja Tartu Teoloogia Akadeemia rektori Eenok Haameriga. Kohtumisel informeerisid rektorid Vabariigi Presidenti oma seisukohtadest erakooliseaduse muutmise eelnõu osas, arutati erakõrghariduse kohta Eesti haridussüstemis ja riigi rolli erakõrghariduses.

Rektor Martini sõnul tuleks Erakõrgkoolide Koostöökoja arvates kutsuda erakooliseaduse muudatuse eelnõu menetlemisest tagasi, sest see sisaldab sätteid, mis rikuvad põhiseaduslikke õigusi, ettevõtlusvabadust ja võrdset kohtlemist. Rektorid leidsid, et erakõrgkoolidele uue eelnõuga püstitatud kapitalinõuete määr ei ole majanduslikult põhjendatud, seadusparanduste eelnõu ei ole kooskõlas konkurentsiseaduse ja Euroopa Liidu direktiividega konkurentsist ning eelnõu seletuskiri ei sisalda analüüsi, veenvaid põhjendusi ega nõutavaid prognoose.

Vabariigi President leidis, et haridusvaldkond tervikuna vajab üle vaatamist, sealhulgas vajab täiustamist ka kõrgharidussüsteem. Suund tuleks eelkõige võtta kõrgemale kvaliteedile. President Rüütli arvates on kõrghariduse ning rakenduskõrghariduse proportsioon Eestis paigast ära, senisest enam tuleks väärtustada ka rakenduskõrgharidust ning kutseharidust.

Vabariigi President avaldas muret Eesti demograafilise olukorra üle ning leidis, et kõigil Eesti kõrgkoolidel võib varsti tekkida raskusi piisava arvu üliõpilaste leidmisega. President Rüütel lubas uurida ka avalik-õiguslike ülikoolide rektorite ning haridusministri ja peaministri arvamusi demograafilise probleemi ning menetluses oleva erakõrgkoolide seaduse kohta.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 12. novembril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee