In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President täiendas oma majanduslike huvide deklaratsiooni
22.10.2003


President Arnold Rüütel tegi täienduse oma majanduslike huvide deklaratsioonis, lisades Audla osaühingu kaheksa osatähte koguväärtuses 8000 krooni ja kinnistu Laimjala vallas.

President Rüütel on saanud nimetatud osaluse pärandina oma vanematelt, kellele kompenseeriti sellega ühistatud vara. Presidendi enda suhe Audla osaühinguga on olnud üksnes formaal-juriidiline, ta ei ole oma osalusest tulu oodanud ega ka saanud ning pole seetõttu käsitlenud seda majandusliku huvina.

Kinnistuna deklareeris Arnold Rüütel tema vanematele samas vallas kuulunud tagastatud maa, mille kinnistamisotsus tehti pärast majanduslike huvide deklaratsiooni esitamist.

President teavitas oma majanduslikest huvidest ka kaitsepolitseiametit, kes ei pidanud vajalikuks kohaldada korruptsioonivastasest seadusest tulenevat karistust, vaid piirdus suulise hoiatamisega avalikustamisele kuuluvates majanduslike huvide deklaratsioonides mittetäielike andmete esitamise eest.

President ütles selgituseks, et kahetsusväärne eksimus majandushuvide deklareerimisel tekkis tema inimlikust tähelepanematusest. "Pean õiguskuulekust äärmiselt oluliseks ning sellest seisukohast ei oma tähtsust, kuidas konkreetne osalus tekkis, kui suur see on või kas seda on praktiliselt kasutatud," ütles Arnold Rüütel.


Presidendi kantselei
Kadriorus 22. oktoobril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee