In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Tunne Kelamiga
14.10.2003


President Arnold Rüütel arutas tänasel kohtumisel erakonna Isamaaliit esimehe Tunne Kelamiga Eesti rahvuslikke eesmärke ja ühiskondlikku lepet nende väljendusena.

Tunne Kelami sõnul peab Isamaaliit eriti tähtsaks leppes seatud eesmärke, nagu iive ja hariduse väärtustamine ning neid sihte toestavate majanduslike tagatiste olemasolu. Isamaaliidu esimees avaldas rahulolu, et leppe projekt võtab arvesse Isamaaliidu ettepanekuid näiteks peretalude toetamise osas, samuti suurte ja väikeste ettevõtete võrdseks kohtlemiseks.

Nagu Tunne Kelam ütles, oleks äärmiselt kahju, kui enne valimisi laialdase poliitilise toetusega alanud protsess devalveeruks. Ta avaldas lootust, et kõik poliitilised ja kodanikuühendused teevad rahvuslike eesmärkide nimel koostööd. "See annaks meie rahvale uue lootuse ja selge sihi," märkis Tunne Kelam. Isamaliidu esimees juhtis tähelepanu vajadusele sätestada leppes põhiseadusest tulenev Eesti kui rahvusriigi seisund, keele- ja kodakondsuspoliitika põhimõtete püsimine, millele rajanevad ühiskondliku leppe eesmärgid.

President Rüütel tänas Isamaaliitu abi eest ühiskondliku leppe koostamisel.

Isamaaliidu juhatus teatas eile, et otsustab Isamaaliidu esimehele leppe allakirjutamiseks volituste andmise pärast leppe teksti lõpliku redaktsiooniga tutvumist.


Presidendi kantselei
Kadriorus 14. oktoobril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee