In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu hariduspreemia antakse homme üle
07.10.2003


President Arnold Rüütel annab homme, 8. oktoobril, kell 16 Kadriorus üle sihtasutuse Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu hariduspreemia auhinnad. 35 kandidaadi hulgast valiti kolm hariduspreemia saajat.

Hariduspreemia 2003 pälvisid Ülenurme Gümnaasiumi õpetaja-metoodik Tarmo Kerstna silmapaistva koolikorraldusliku tegevuse eest summas 50 000 krooni; Vanalinna Hariduskolleegiumi juhtaja Kersti Nigesen uut tüüpi haridusasutuse ja ainulaadse haridusmudeli loomise eest summas 30 000 krooni; TPÜ õppetooli juhataja ja gümnaasiumiastme õppekirjanduse autor professor Martin Ehala summas 20 000 krooni.

Käesoleval aastal asutatud hariduspreemia on määratud kõigil õpitasanditel haridusalaga seotud inimestele, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi Eesti hariduselus õpetajana, õppejõuna, haridusasutuse juhina või töötajana haridusasutuses, õpikute ja metoodiliste materjalide koostajana, samuti haridusalaste praktiliste uuenduste algatamisega ja ellurakendamisega ning ka haridusametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel.

Hariduspreemia rahastaja on Hansapank.


Presidendi kantselei
Kadriorus 7. oktoobril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee