In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President annab üle "Eesti kaunima kooli" auhinna
18.09.2003


President Rüütel annab 19. septembril kell 12 A. Haava nimelisele Pala Põhikoolile üle 2002/2003 õppeaasta "Eesti kaunima kooli" auhinna.

"Eesti kaunim kool" valiti projekti "Roheline kooliõu- atraktiivne õpikeskkond II" raames. Projektis osales rohkem kui 68 õppeasutust Eestimaa erinevatest piirkondadest. Projekte hindas üleriigiline žürii. Hindamisel arvestati huvitavaid ideid ja uudsust teemalahenduses, tegevuse seotust kooli- ja riikliku õppekavaga, õpilasomavalitsuse initsiatiivi ning osalusest projektitöös.

Hindajad valisid välja kolm sisukamat õpilasprojekti ja õiglasema otsuse tegemiseks külastas komisjon neid koole. Projektirühmal tuli oma projektitööd esitleda, näidata kooliümbruses tehtut ja vastata esitatud küsimustele.

Koolide külastuse ja põhjaliku analüüsi tulemusena otsustati anda 2002/2003 õppeaasta "Eesti kaunima kooli" tiitel A. Haava nim Pala Põhikoole.


Presidendi kantselei
Kadriorus 18. septembril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee