In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President käis Võrumaa väikeettevõtetes
25.08.2003


Vabariigi President käis Võrumaa väikeettevõtetesPresident Arnold Rüütel alustas täna kolmepäevast ringsõitu Kagu-Eestis Võrumaa väikeettevõtete külastamisega.

Hommikul andsid Võru maavanem Mait Klaassen, linnapea Ando Hagel ja Võrumaa Omavalitsusliidu esimees Ülo Tuulik külla saabunud riigipeale ülevaate kohaliku ettevõtluse olukorrast ning täna külastatavatest ettevõtetest.

Aktsiaseltsis Timo Keraamika huvitus president väikeettevõtte võimalustest laiendada oma tegevust. Omanik Tiit Raag nimetas suurima takistusena infrastruktuuri – laienemisele seavad piiri teed, vesi ja elekter, võimalused leida uusi töötajaid. Kuna Eesti Energia rakendatav liitumistasu käib paljudele väikeettevõtjale üle jõu, tegi EVEA esimees Jüri Järviste ettepaneku tõhustada vastava seadusemuudatusega riigipoolset kontrolli monopoolses seisundis olevate ettevõtete üle.

AS Abris Jalatsid esindajad tutvustasid presidendile töö- ja lastejalatsite valmistamist oma firmas. Omapoolse probleemina tõid nad esile suuremate tellimuste puudumise, mida aitaks leevendada riigihanked. President Rüütel nõustus firmajuhi seisukohaga, et Eesti kaitsevägi, politsei jt riigiasutused peaksid andma tellimusi ennekõike Eesti ettevõtetele.

Seejärel külastas president äsjavalminud turismikeskust – Haanjamehe talu, käis Haanja suusakeskuses ja tutvus Munamäe torni ennistustööga.

President Rüütel soovib kolmapäeva õhtul lõppeval ringsõidul saada ülevaate Kagu-Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toimimisest ja probleemidest.


Presidendi kantselei
Kadriorus 25. augustil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee