In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President tunnustas ühiskondliku leppe koostajate tööd
05.08.2003


President Arnold Rüütel sai täna hommikupoolikul Kadriorus kokku ühiskondliku leppe sihtasutuse nõukogu liikmetega, kes esitasid riigipeale kokkuleppe projekti ja selle lähtealused.

Koostajad on seadnud Eesti keskseks arengueesmärgiks saavutada aastaks 2015 vähemalt kahekordne elatustaseme tõus koos sotsiaalse ebavõrdsuse olulise vähenemisega. Selleks tõstavad eelnimetatud dokumendid esile vajadust luua peredele kindlustunnet pakkuv ja lapse arengut toetav keskkond kõikjal Eestis, väärtustada ühiskonnas haridust ja tagada selle võimetekohane kättesaadavus kõigile, kindlustada ühiskonda edendav majandusareng jne.

President Rüütel leppe initsiaatorina tunnustas seda suurt tööd, mida on ühiskondliku leppe alusdokumentide valmimiseks teinud sihtasutus, presidendi akadeemilise nõukogu komisjonid, ülikoolide rektorid, ekspertgrupid ja paljud teised vabatahtlikud asjatundjad.

Presidendi sõnul valitseb Eestis laialdane huvi ja ootus ühiskondliku leppe sõlmimise vastu, sest rahvas on kuulnud küll mitmesuguseid lubadusi, kuid mitte kuigi sageli saanud näha nende täitmist. Riigipea rõhutas vajadust käsitleda ühiskonna arengut kõigi oluliste faktorite koosmõjus ning kaasata kokkuleppe arutelusse võimalikult suur osa ühiskonnast. “Sellega peaks algama tõelisele kodanikuühiskonnale lähenemise protsess,” märkis riigipea.

Ka sihtasutuse nõukogu liikmed rõhutasid, et algatatud on kestev protsess, mille käigus pidevalt täiendatatakse sõlmitud lepet ühiskonna arengu vahe-eesmärkidega ja nende saavutamise meetmetega.

Lähipäevil paneb ühiskondliku leppe sihtasutus oma koduleheküljele aadressil www.lepe.ee välja ühiskondliku kokkuleppe lähtealuste mahuka ülevaate ja kontsentreeritud leppe projekti laialdaseks mõttevahetuseks nende üle ja ettepanekute saamiseks.


Presidendi kantselei
Kadriorus 5. augustil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee