In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

436. I. Kikkase kohtuniku ametist vabastamine
04.07.2003


Juhindudes kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390; 2003, 21, 121) § 99 lõike 1 punktist 3 ja lõikest 2 vabastan Ilmar Kikkase Lääne Maakohtu kohtuniku ametist tema ametisse sobimatuse tõttu.

Alus: Riigikohtu esimehe 27. juuni 2003 ettepanek.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 82, 1218


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee