In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus maavanematega
04.07.2003


President Arnold Rüütlil oli täna Kadriorus tavapärane igasuvine kohtumine maavanematega. Töölõunal keskenduti Eesti arengu ja regionaalhalduse korrastamise küsimustele.

Maavanemad leidsid üksmeelselt, et Eestis jätkuv harukondliku juhtimise ja avalike funktsioonide tsentraliseerimise suundumus süvendab regionaalse arengu ebaühtlust ja elanike võõrandumist riigist. Nad märkisid, et kavandatavad muudatused ei tohi saada reformiks üksnes reformi enda pärast, vaid nende eesmärgiks peab olema parandada inimeste elutingimusi ja teenindamist.

Riigipea toetas niisugust käsitlust, nagu ka seda, et iga juhtimistasandi ülesannete täitmine peab olema kindlustatud oma tulubaasiga. Samuti olid president ja maavanemad ühel meelel selles, et keskvõimu ja omavalitsuse suhete küsimus on üks olulisi ühiskondliku kokkuleppe aspekte.

Seejärel andiski riigipea maavanematele ülevaate ühiskondliku leppe algteksti koostamisest ning palus neil olla aktiivsed osalised selle edasiarendamisel. Maavanemad avaldasid poolehoidu presidendi mõttele jäädvustada eesti rahva vabadusvõitlus mälestusmärgis.


Presidendi kantselei
Kadriorus 4. juulil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee