In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

434. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, maakatastriseaduse, investeerimisfondide seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seadus
02.07.2003


Riigikogus vastu võetud 12. juunil 2003

Avaldatud Riigi Teatajas 2003 I, 51, 355


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee