In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

423. Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa Lepingu) tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise protokolli (PECA) ratifitseerimise seadus
25.06.2003


Riigikogus vastu võetud 12. juunil 2003

Avaldatud Riigi Teatajas 2003 II, 17, 87


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee