In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutab konkursi hariduspreemiale
19.06.2003


Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutas välja konkursi hariduspreemiale 2003. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. september 2003.

Hariduspreemia on mõeldud kõigil õpitasanditel haridusalaga seotud inimestele, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi Eesti hariduselus õpetajana, õppejõuna, haridusasutuse juhina või töötajana haridusasutuses, õpikute ja metoodiliste materjalide koostajana, samuti haridusalaste praktiliste uuenduste algatamisega ja ellurakendamisega ning ka haridusametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel.

Kultuurirahastu nõukogu valib esitatute hulgast kolm preemia saajat. Vabariigi President annab preemiad kätte rahvusvahelisel õpetajate päeval 5.oktoobril. Preemiate suurus on 50 000, 30 000 ja 20 000 krooni ja neid rahastab Hansapank.

Kandideerimiseks tuleb esitada: kirjalik avaldus koos isikuandmetega, preemiale esitatud tegevuse üksikasjalik kirjeldus, 2 soovitust. Kõik vajalikud dokumendid tuleb saata Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule aadressil Weizenbergi 39, 15050 Tallinn

Oma kandidaadi võivad esitada eespooltoodud nõuetele vastavad inimesed ise kui ka nende tööandjad, õppe-ja haridusasutused ning haridusalal tegutsevad ühendused. Ettepanekuid esitavad Kultuurirahastule Eesti Haridustöötajate Liit(EHL) koostöös teiste haridusala liitude, seltside ja ühingutega, samuti Kultuurirahastu nõukogu liikmed. EHL võib esitada nõukogule kuni 10 kandidaati.

Vabariigi Presidendi kultuurirahastu annab iga aasta välja ka noore kultuuritegelase preemia ja noore teadlase preemia.


Presidendi kantselei
Kadriorus 19. juunil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee