In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Metsandusnõukoguga
09.06.2003


President Rüütel kohtus täna Metsandusnõukoguga. Arutati nõukogu senist tööd ja uusi ettepanekuid Eesti metsanduse arengule kaasa aitamiseks.

Metsandusnõukogu tõi esimese probleemina välja Eesti maksusüsteemi, mis ei soodusta metsade säästvat majandamist, vaid maksimaalset raiet. Nõukogu soovitas muuta mitte ainult maksuseadust, vaid ka mitmeid teisi seadusi säästvat metsandust soosivateks. Vabariigi President toetas seda mõtet ning toonitas vajadust väärtustada metsaomanike tööd, kes tegelevad metsa hoolduse ja tagasiistutamisega.

Vabariigi President tõstatas ka röövraie probleemi. Metsandusnõukogu esimehe Andres Onemari sõnul on röövraie hulk aastate kaupa vähenenud, ning Riigi Keskkonnainspektsioon tõhusamalt tööle hakanud, kuid selle probleemi vähendamisele oleks vaja suunata veelgi täiendavaid ressursse. President Rüütel avaldas arvamust, et röövraiega võitlemisele võiks aidata kaasa ka naabrivalve süsteemi loomine ning selle toetamine riigi poolt.

Metsandusnõukogu tõi ühe probleemina välja ka erametsade parema korraldamise ja küttepuidu väljaveo. President nõustus nõukogu arvamusega, et kui lähematel aastatel ei rakendata valitsuse tasandil süsteemseid meetmeid küttemajanduse korrastamiseks, veetakse Eestist välja mitte ainult paberipuu, vaid ka kogu biokütuseks sobiv puidumass. President Rüütel avaldas arvamust, et tuleks paljude teiste maade eeskujul muuta riigi suhtumist ning viia Eestis puidutöötlemine lõppastmeni.

Metsandusnõukogu ja Vabariigi Presidendi seisukohal oleks riiklik toetus erametsandusele suureks abiks metsanduse- ja maamajanduse terviklikule arendamisele.

Samuti jõuti arutelul seisukohale, et tuleb tõsta Eestis pikaajaliste traditsioonidega metsateaduse potentsiaali.


Presidendi kantselei
Kadriorus 9. juunil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee