In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

415. Süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamine
09.06.2003


1. Annan armu:

Lembit Liblikule, sünd. 1943,
karistatud Tartu Maakohtu otsusega 23. veebruaril 2000, vabastades ta karistuse edasisest kandmisest.

Natalja Šihhanovale, sünd. 1982,
karistatud Lääne-Viru Maakohtu otsusega 29. juunil 2001, vabastades ta karistuse edasisest kandmisest.

2. Jätan rahuldamata armuandmispalved järgmiste süüdimõistetute kohta:

Sergei Baškirov, sünd. 1971
Oleg Guštšin, sünd. 1973
Andrei Hramov, sünd. 1973
Kaido Kaljuvald, sünd. 1977
Alevdin Magomedov, sünd. 1958
Aarne Mäeots, sünd. 1966
Maris Ozolinš, sünd. 1971
Vladimir Pispanen, sünd. 1976
Aleksei Rodionov, sünd. 1970
Sergei Sahnov-Nõulik, sünd. 1969
Alvar Viirlaid, sünd. 1978

3. Otsus jõustub allakirjutamisele järgneval päeval.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 19.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 71, 1041


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee