In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Eesti Kirikute Nõukogu esindajatega
06.06.2003


Täna hommikul kohtus president Arnold Rüütel Eesti Kirikute Nõukogu Presidendi piiskop Einar Soone, asepresidendi Joosep Tammo ja täitevsekretäri Eerik Jõksiga. Kõne all olid ühiskondlik kokkulepe, sakraalehitiste restaureerimine ja religiooniõpetus koolides.

President Rüütel pidas erinevate uskude ja kultuuride filosoofiliste aspektide õpetamist koolis oluliseks, kuid ei pooldanud konkreetse usu propageerimist. Vabariigi Presidendi arvates rikastaks filosoofilise suunitlusega religiooniõpetus Eesti noorte mõttemaailma ja aitaks neil hiljem teha elus teadlikke valikuid. President Rüütel pidas õigeks Haridusministeeriumi kava kohandada programmilist religiooniõpetust erinevatele vanuseastmetele sobivaks.

Vabariigi President nõustus Eesti Kirikute Nõukogu esindajate seisukohaga, et Eesti sakraalehitised nõuavad suuremat hoolt. Koostöös valitsusega peaks leidma võimaluse Eesti kirikuhoonete restaureerimiseks ja korrashoiuks.

Kirikute Nõukogu täitevsekretär Eerik Jõks rõhutas, et suurem osa eestlasi ei ole saanud religioonialast haridust ja nende usualased teadmised piirduvad tihti vaid Nõukogude okupatsiooniaegsete filmide ja raamatutega. Jõksi sõnul on oluline kummutada rahva arvamus kirikust kui agressiivsest institutsioonist. President Rüütel nõustus selle arvamusega ning lisas, et usul on ühiskonna arengus sügav tähendus.


Presidendi kantselei
Kadriorus 6. juunil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee