In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Ungari Rahvusassamblee esinaisega
04.06.2003


President Arnold Rüütel kohtus täna Kadriorus Ungari Rahvusassamblee esinaise Katalin Sziliga.

Vabariigi President kohtus pr Szili'ga ka 2002. aasta septembris Ungari riigivisiidi käigus. President Rüütel avaldas heameelt taaskohtumise üle ning tänas Ungarit ühehäälse toetuse eest Eesti NATO-ga liitumise leppe ratifitseerimisel. Pr Szili avaldas arvamust, et president Rüütli Ungari visiit aitas palju kaasa kahe riigi suhete arengule.

Pikemalt peatuti kahe riigi peatsel liitumisel Euroopa Liiduga. Vabariigi President andis ülevaate Eesti valmistumisest sügiseseks referendumiks. Ungari Rahvusassamblee esinaine jagas omapoolseid kogemusi referendumi edukast läbiviimisest Ungaris ning rõhutas, et ühinenud Euroopa on tulevikus ainuvõimalik.

Eesti riigipea ja pr Szili jäid arvamusele, et liitumine Euroopa Liiduga annab mõlema riigi suhetele kõigis valdkondades uue dimensiooni. Samuti toonitas president Rüütel vajadust veelgi arendada kahe riigi vahelisi majandussidemeid.

Kõne all oli tulevane koostöö Euroopa Liidus. Eesti riigipea leidis, et väikeriikide häälel peaks Euroopa Liidus olema sama palju kaalu kui suurriikide häälel: see looks pretsedendi, mis sunniks ka mujal maailmas suuremaid riike rohkem arvestama väikeriikidega.

Pr Szili avaldas arvamust, et samal ajal kui suureneb Euroopa Liidu roll, peaks suurenema ka rahvusparlamentide roll, et rahva poolt valitud saadikute osatähtsus oleks suurem. President Rüütel nõustus selle arvamusega.

Vabariigi President avaldas arvamust, et 2004 Eestis toimuv Soome-Ugri rahvaste kongress on mõlema riigi suhete jaoks oluline. Pr Szili tunnustas samuti kongressi tähtsust, ning kinnitas, et Ungari on kindlasti seal kõrgeimal tasemel esindatud.


Presidendi kantselei
Kadriorus 4. juunil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee