In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President tutvus Pärnumaa äärevaldadega
26.05.2003


Pärnumaa ringsõidu raames tutvus president Rüütel täna õhtul Häädemeeste ja Tali valdadega, kus Vabariigi President huvitus maaettevõtluse arengust ja probleemidest.

Pärnumaal on väga oluline sissetulekuallikas kalandus, 10 aastaga on kalandusest sissetulekuid saavate inimeste arv tõusnud veerandi võrra. Häädemeeste vallas vestles president Rüütel kohalike rannakaluritega, kes toonitasid, et kalandus on sama oluline kui põllumajandus ning vääriks samapalju tähelepanu.

Tali vallas külastas Vabariigi President kohalikku talumajapidamist ja arutas Tali valla juhtidega kohalikke probleeme. Eelkõige vestluses jutuks teedevõrgu ja side nõrk tase, mis pärsib ettevõtlust ja põhjustab noorte lahkumist vallast. Samuti nentisid kohalikud tootjad, et seadused, mis reguleerivad põllumajandussaaduste turustamist on ''maavaenulikud''.

Päeva lõpul tutvus president Rüütel Tihemetsa Põllumajandustehnikumiga, kus olid kõne all eelkõige kutsehariduse üldisema ümberkorraldusega tekkivad muudatused. Tihemetsa Põllumajandustehnikum peaks peatselt minema Pärnu Kutsehariduskeskuse alla, millisel juhul suletakse mitmed õppesuunad. Kohalike arvates peaks Pärnu maakonnas siiski säilima ka põllumajanduskool. Samas Haridus-ja Teadusministeeriumi esindajad avaldasid arvamust, et koolide ühendamine tõstaks õppekvaliteeti. Vabariigi President leidis, et haridusekvaliteet on küll tähtis, kuid samas peab riik hoolt kandma, et Eesti tulevane kutseharidussüsteem suudaks ette valmistada häid spetsialiste, sest vastasel juhul peame leppima võõrtööjõuga.


Presidendi kantselei
Kadriorus 26. mail 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee