In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President on ringsõidul Pärnumaal
26.05.2003


President Rüütlit tervitas Pärnu maavanem Toomas KivimägiPühapäeva õhtul alustasid president Arnold Rüütel ja proua Ingrid Rüütel kolmepäevast ringsõitu Pärnu maakonnas Endla teatri Rigoletto etenduse vaatamisega.

Täna hommikul tervitas president Rüütlit Pärnu maavanem Toomas Kivimägi. Maavanema sõnul on Pärnu maakonna suurim probleem haigla puudumine, sest tulevikus on haigla olemasolu inimeste elukohavalikul oluline. Kõne all oli ka plaanitav halduskorralduse muutmine. Toomas Kivimägi sõnul peaks maakondlik juhtimistasand olema seda tugevam, mida väiksemad on omavalitsused. Maavanema arvates aitaks maavolikogude taasloomine hoida maakondade identiteeti ja oleks tasakaalustavaks jõuks funktsionaalsele juhtimisele. Vabariigi President rõhutas kohtumisel peatse halduskorralduse läbiarutamise ning otsuste tegemise vajalikkust.

President Rüütel kohtus järgmiseks Pärnumaa Põllumajandustootjate Liidu ja Pärnumaa Talupidajate Liidu esindajatega. Kohalikud põllumajandustootjad tõid suurimate probleemidena välja hinnapoliitika ja finantseerimislahendite puudumise. Vabariigi President tundis huvi, kas Pärnumaal on katsetatud ka mahepõllumajandusega. Talupidajate sõnul on mahepõllundusega tegelemine aga keeruline, sest mahud on nii väikesed ja ei ole meiereisid, mis tegeleksid eraldi mahetoodanguga. Kohtumise lõul avaldas President Rüütel arvamust, et maaelu jätkumise ja töö tagamise eest lasub vastutus poliitikutel.

Kell 11 avas Vabariigi President Euroopa Liidu teemalise seminari, kus ta kutsus üles jõudma selgusele selles, mis Eestit Euroopa Liiduga liitumisel ees ootab ja tegema otsuse Eesti tuleviku kohta pidades silmas mitte ainult hetkeolukorda ja tulevikku vaid ka Eesti ajalugu. President Rüütli sõnul on Euroopa Liidu kaudu väikeriikidel võimalik realiseerida oma olulisi väärtusi ja eesmärke.

Vabariigi President külastas Pärnu LinavabrikutJärgmiseks alustas Vabariigi President tutvumist Pärnumaa ettevõtetega. Esimesena külastati Pärnu Linavabrikut, kus äriühingu juhatuse esimees Arvo Villmann andis presidendile ülevaate linatootmise väljavaadetest Eestis.

Pärast linavabrikuga tutvumist sõitis president Rüütel vaatama Konstantin Pätsi sünnikohta, kus ta asetab ka pärja mälestusmärgi jalamile.


Presidendi kantselei
Kadriorus 26. mail 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee