In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Luksemburgi Esindajatekoja presidendi ja Luksemburgi peaministriga
05.05.2003


Täna õhtul kohtus president Rüütel Luksemburgi Esindajatekoja presidendi Jean Spautz'iga. Üksmeelselt nenditi, et väikeriikidel on vaja teha Euroopa Liidus koostööd, et ka väikeriikide hääl muutuks kuuldavaks. Hr Spautzi sõnul on luksemburglased kindlad, et väikeriikide hääl kostab tulevikus paremini, sest selle eest võitleb staažikas Luksemburgi peaminister Jean-Claude Juncker, kes on EL väikeriikide eestkõnelejaks.

Järgmiseks kohtus Vabariigi President Luksemburgi peaministri Jean-Claude Juncker'iga. Kohtumisel oli peateemaks koostöö naaberriikidega. President Rüütel tõstatas regionaalse koostöö teema ja leidis, et kui Luksemburg on oma regioonis väga oluline tõmbekeskus siis Eesti võiks seda olla oma piirkonnas. Kuna Eesti piir saab osaks Euroopa Liidu uuest piirist võiks Eesti olla sillaks EL ja selle uute naabrite vahel. Nii Luksemburgi peaminister kui ka Eesti riigipea kiitsid ka Eesti piirivalve tööd.

Rääkides kahepoolsetest suhetest tõstis peaminister Juncker esikohale majanduslikud suhted ning hindas senise koostöö selles vallas mitterahuldavaks. Peaministri sõnul on Eesti ja Luksemburgi kaubavahetus vähene ja seda tuleks kindlasti suurendada.

Hilisemal kohtumisel lausus Luksemburgi välisminister Lydie Polfer, et nii Euroopa Liidu kui ka NATO liikmesriigid võtavad Eesti avasüli vastu. Järgmisel reedel esitab ta NATO liitumislepingu ratifitseerimisele ning loodab, et jõuab ka Euroopa Liidu liitumislepingu saata ratifitseerimisele enne suvepuhkust. Nenditi ka, et Eesti ja Luksemburg peaksid tegema tihedamat koostööd EL Tulevikukonvendis. President Rüütel seadis Beneluxi riike eeskujuks uutele Euroopa Liiduga liituvatele riikidele,.

Pärastlõunal kohtus Vabariigi President ka Luxembourg'i linnapea Paul Helmingeriga, kes nentis, et veel 15 aastat tagasi oleks selline kohtumine olnud mõeldamatu, kuid nüüd kui Eesti on alla kirjutanud liitumislepingule Euroopa Liiduga oleme võrdsetel alustel ühe suure pere liikmed. President Rüütel avaldas lootust, et Tallinna ja Luxembourg’i sidemed tihenevad Eesti liitumisel Euroopa Liiduga. Linnu seob juba seegi, et mõlemad võivad uhked olla oma vanalinnade üle, mis on kantud UNESCO kultuuripärandi nimekirja. Tallinna ja Luxembourg’i sarnasuste näitamiseks kinkis Vabariigi President linnapeale W. Stavenhageni "Vaade Tallinna all-linnale Toompealt" repro.


Presidendi kantselei
Kadriorus 5. mail 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee