In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu konkurss läheneb lõpule
29.04.2003


5. mail lõpeb kandidaatide esitamine noore kultuuritegelase preemia konkursile, mille kuulutas välja sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu k.a aprilli algul.

Preemia on mõeldud 35-aastasele või nooremale Eesti päritolu kultuuritegelasele, kelle kunstilised saavutused on leidnud laialdast tunnustust või kelle looming ning kunstiline tegevus on oluliselt kaasa aidanud Eesti ja tema kultuuri tutvustamisele maailmas.

Kandidaate võivad esitada nii taotlejad ise, nende juhendajad, õpetajad, tööandjad jt, samuti kultuurirahastu nõukogu liikmed. Kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos isikuandmete ja lühikese elulooga (nimi, aadress, haridustee, tööalane tegevus); loomingulise tegevuse kirjeldus; vähemalt kahe tunnustatud kultuuritegelase või loomeliidu ja ühe tunnustatud kultuuritegelase soovitus. Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata 5. maiks Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule (Weizenbergi 39, 15050 Tallinn).

40 000 krooni suurust preemiat antakse välja kord aastas kevadel ja seda rahastab kultuurirahastu nõukogu liige Toomas Luman.


Presidendi kantselei
Kadriorus 29. aprillil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee