In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Euroopa Liiduga Ühinemislepingu allakirjutamise tseremoonial Ateenas, 16. aprillil 2003
16.04.2003


Austatud eesistuja,
Lugupeetud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi esindajad,
Ekstsellentsid,
Head kolleegid,


Tänane päev on ühtviisi tähtis nii Eestile kui Euroopale. Eesti poolt on see taas kinnituseks kursile, mille valisime koheselt meie taasiseseisvumise järel. Oleme ajalooliselt ja kultuuriliselt kogu aeg Euroopasse kuulunud - seetõttu saab seda protsessi igati loomulikuks pidada. Ja mitte ainult - liitumislepingu allakirjutamisega pöördub ka Euroopa tagasi Eestisse.

Teiste Euroopa riikidega seovad meid ühised väärtused, usk demokraatlikku elukorraldusse, inimõiguste ülimuslikkusesse ja vabaturumajandusse.

Eesti on veendunud, et liitumine Euroopa Liiduga tagab meie riigi julgeoleku, stabiilsuse ja arengu, aitab alal hoida ja tugevdada kultuuri ja võimaldab kaasa rääkida Euroopale olulistes küsimustes ja jagada Euroopa rõõme. Me teame selle tähtsust, sest oleme minevikus tunda saanud, mida tähendab eelöeldu puudumine. Me tahame olla täieõiguslik osa Euroopast ja kujundada koos meie ühist tulevikku. Oleme valmis andma omapoolse panuse, et laienenud Euroopa Liidust kujuneks tõhusalt toimiv ühendus.

Euroopa Liidus on suuremaid ja väiksemaid riike ja rahvaid. See on ühendus, mis on heaks eeskujuks kogu maailmale, kuidas suured ja väikesed võrdsetel alustel omavahel koostööd teevad. Eesti tahab olla oma sõpradele ja liitlastele võrdväärne ja hea partner. Me toome Euroopa Liitu kaasa oma teadmised ja kogemused, oma traditsioonid ja kultuuri. See rikastab.

Meil pole põhjust peljata, et Euroopas lahustuks meie kultuur üldises massis, Euroopa unikaalsus seisnebki tema liikmesriikide võimes toimida edukalt koos, säilitades samal ajal liikmesriikide rahvusliku identiteedi ja eripära. 20. sajandi alguses ütles tuntud Eesti luuletaja Gustav Suits ''jäägem eestlasteks aga saagem eurooplasteks''. Seda lauset on Eestis korratud lugematu arv kordi. Aga tänasel päeval on selles lauses peituvas sügavas mõttes eriline tähendus.

Tänase päevani, liitumislepingu allakirjutamiseni jõudmine ei olnud kerge. Selle nimel on tööd teinud paljud, paljud inimesed Eestis ja teistes liituvates riikides, erinevates Euroopa Liidu institutsioonides ning liikmesriikides. Suur tänu selle eest! Siiski oli viie aasta pikkune läbirääkimisprotsess vaid üks etapp meie arengus.

Tänane liitumislepingute allkirjastamise tseremoonia on oluline tähis Euroopa uuenemise teel. Ma olen veendunud, et eestlased annavad ühinemislepingule oma heakskiidu eelseisval referendumil ning et lepingu ratifitseerimine liikmesriikides toimub tõrgeteta, et me seejärel juba täieõigusliku liikmena võiksime kaasa rääkida meie Euroopa olemise otsustamisel ja tuleviku kujundamisel.

Tänan!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee