In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Björn von Sydowile teenetemärgi kätteandmisel 14. aprillil 2003 Kadriorus
14.04.2003


Lugupeetud Björn von Sydow,
Daamid ja härrad


Eesti Vabariik tunnustab iseseisvuspäeval neid silmapaistvaid inimesi, kellel on teeneid meie riigi ees. Need on inimesed, kes tänu oma väsimatule tegutsemisele, visale tööle, teinekord isegi eneseohverdusele loovad meile eluväärtusi selle sõna kõige otsesemas tähenduses.

Mul on heameel märkida, et tänavu olite autasustatute seas ka Teie.

Austatud härra Björn von Sydow,

Eesti Riigikaitse kõrgema juhina on mul väga hea meel tunnistada, et olete andnud väga suure panuse meie kaitsejõudude ülesehitamisele ning Eesti riigi ja Rootsi Kuningriigi vahelise kaitsealase koostöö kujundamisele. Seda tööd on raske alahinnata.

Eesti ja Rootsi suhted on selle läbi kindlasti ainult võitnud. Teie sõbralik suhtumine ja pikaajaline toetus Eesti vabaduspüüdlustele on meile suureks auks. Lubage mul meenutada aega, mil olite Rootsi Kuningriigi kaitseminister.

2001. aastal anti Eestile üle jalaväepataljoni varustus, kirjutati alla mitmetele Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi koostöölepetele. Rootsi on andnud Eestile militaarabi. Selles on tähelepanuväärne osa Teil, Teie isiklikul suhtumisel ja toetusel Eesti Vabariiki. Eelmisel aastal saime kutse liituda NATOga ja tänaseks oleme liitumislepingule ka alla kirjutanud. Tänan Teid ja Rootsi Kuningriiki toetuse eest Eesti NATOsse pürgimisel.

Austatud Björn von Sydow,

Lubage mul veelkord väljendada oma tänu Teile selle töö eest! Aga samavõrd selle pühendumuse eest.

Teie teeneid kõrgelt hinnates olen annetanud Teile Maarjamaa Risti I klassi ordeni ja lubage mul täna see autasu Teile üle anda.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee