In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kindral Harald Kujat'ile Kotkaristi I klassi teenetemärgi annetamisel 11. aprillil 2003
11.04.2003


Lugupeetud härra kindral,


mul on väga hea meel tervitada Teid Eestis!

Eesti Vabariik alustas oma kaitsejõudude ülesehitamist 1991. aastal. Olemas oli vajadus, usk ja tahtmine oma isamaa kaitsevõimet arendada, puudus aga piisaval hulgal kogemusi ja ressursse. Õnneks oleme selles protsessis kohanud palju inimesi ja riike, kelle toetus on aidanud tookord püstitatud eesmärke saavutada.

Eesti ja Saksamaa seisavad teineteise kõrval riikidena, kes arendavad koostööd ja seavad sihte Euroopa, aga ka kogu maailma lähema ja kaugema tuleviku nimel.

Teie, härra kindral, olete andnud olulise panuse Eesti ja Saksamaa sõjalise koostöö arendamisse. Paljud meie ohvitserid ja allohvitserid on õppinud Saksa sõjalistes õppeasutustes. Saksamaa on aidanud meid oma sõjaliste nõunike saatmisega Eestisse. Märkimisväärne on ka Saksamaalt saadav materiaalne abi.

Eesti üks välispoliitilisi prioriteete on taasiseseisvumisest saadik olnud NATO liikmeks saamine. Eesmärgiga ehitada üles alliansi nõuetele vastavad kaitsejõud oleme teinud ära suure töö.

Teie isiklik abi on oluliselt aidanud kaasa ettevalmistustele Eesti liitumiseks NATO-ga. Tunnustame seda panust ühe meie välispoliitilise prioriteedi elluviimiseks. Liitumisprotokollide allkirjastamine liikmesriikide poolt näitab, et Eestit peetakse Põhja-Atlandi Liidu liikmestaatuse vääriliseks.

Austatud härra kindral,

Loodan kogu südamest, et Eesti võib ka tulevikus arvestada Teie nõu ning toetusega. Soovin Teile siiralt edu ja kordaminekuid.

Teie teeneid Eesti ees kõrgelt hinnates lubage Teile üle anda Kotkaristi I klassi teenetemärk.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee