In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

406. Vabariigi Valitsuse ametist vabastamine
10.04.2003


Vabastan ametist 27. jaanuaril 2002 nimetatud Siim Kallase juhitud Vabariigi Valitsuse (RTL 2002, 18, 243; 98, 1530; 98, 1532; 122, 1776; 145, 2125; 2003, 17, 244) seoses uue valitsuse ametisse astumisega 10. aprillil 2003.

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 10, § 92 lg 2.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 48, 710


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee