In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

405. Vabariigi Valitsuse ametisse nimetamine
09.04.2003


Nimetan ametisse Vabariigi Valitsuse koosseisus:

peaminister - Juhan Parts
haridus- ja teadusminister - Toivo Maimets
justiitsminister - Ken-Marti Vaher
kaitseminister - Margus Hanson
keskkonnaminister - Villu Reiljan
kultuuriminister - Urmas Paet
majandus- ja kommunikatsiooniminister - Meelis Atonen
põllumajandusminister - Tiit Tammsaar
rahandusminister - Tõnis Palts
siseminister - Margus Leivo
sotsiaalminister - Marko Pomerants
välisminister - Kristiina Ojuland
minister - Jaan Õunapuu
minister - Paul-Eerik Rummo

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 10, § 89 lg 3.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 47, 694


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee