In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

404. J. Partsi määramine peaministrikandidaadiks
02.04.2003


Määran Juhan Partsi peaministrikandidaadiks ja teen temale ülesandeks Vabariigi Valitsuse moodustamise.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 9, § 89 lg 1.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 44, 654


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee