In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Mõõdukate esimehega
27.03.2003


President Arnold Rüütel lõpetas konsultatsioonid Riigikogusse valitud erakondadega, kohtunud õhtul Kadriorus Rahvaerakonna Mõõdukad esimehe Ivari Padariga.

Jutuajamine keskendus neile võimalustele, mis aitaksid saavutada maaelu ja regioonide arengus uue kvaliteedi. President ja Mõõdukate juht olid ühel meelel selles, et Eesti riik peab hakkama toetama oma territooriumi asustamist ja sotsiaalset stabiilsust samadel põhimõtetel, nagu teeb seda Euroopa Liit.

Keskkonnasäästlik looduspuhta toidu tootmine on üks võimalusi taastada maapiirkondades tööhõive ja alal hoida ka traditsioonilist elulaadi, leiti kohtumisel. Samuti märgiti, et praegu on väga oluline selgitada maatootjatele ELiga seotud ja jätkusuutlikku arengut tagavaid uusi ettevõtlusvõimalusi. Samas avaldas Ivari Padar kahtlust, kas tekkiva võimukoalitsiooni osapoolte lubadused suudavad pakkuda eelnimetatud valdkonnas tõhusaid lahendusi.

Kohtumisel rõhutati mõlemalt poolt ühiskondliku kokkuleppe saavutamise vajalikkust, et anda ka maal elavatele noortele peredele suurem kindlustunne, parandada demograafilist olukorda ja hariduse kättesaadavust. Ivari Padar kinnitas, et Mõõdukate põhimõtteks on rohkem hoolivust inimeste ja oma maa vastu, mis ühtib täiesti seni teadaoleva tulevase ühiskondliku leppe taotlusega.


Presidendi kantselei
Kadriorus 27. märtsil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee