In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

403. Kümnenda Riigikogu kokkukutsumine
24.03.2003


1. Kutsun kokku Riigikogu kümnenda koosseisu esimese istungi 31. märtsil 2003 kell 15.00.

2. Käesolev otsus jõustub allakirjutamise päeval.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 4.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 41, 600


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee