In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja kaheksateist seadust
26.02.2003


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsustele kuulutada välja Riigikogus 11. veebruaril vastu võetud seadused: raamatupidamise seaduse rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seadus; intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seaduse muutmise seadus; raskeveokimaksu seaduse muutmise seadus; telekommunikatsiooniseaduse §-ga 1081 täiendamise seadus; töö- ja puhkeaja seaduse § 24 muutmise seadus; maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus; kohtumenetluse seaduste muutmise seadus; püsiasustusega väikesaarte seadus ning õiguskantsleri seaduse muutmise ja sellega seotud seaduste muutmise seadus.

President kuulutas välja ka 12. veebruaril vastu võetud seadused: rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse; Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vahelise pensionilise kindlustamise alase koostöökokkuleppe ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse; kemikaaliseaduse muutmise seaduse; lennundusseaduse ja päästeseaduse muutmise seaduse; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse; kohtutäituri seaduse, täitemenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse; riigisaladuse seaduse ja julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse; Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi üheaastase rahastuslepingu 2001 ratifitseerimise ning Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse ning 1992. aasta piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ning kasutamise konventsiooni vee ja tervise protokolli ratifitseerimise seaduse.


Presidendi kantselei
Kadriorus 26. veebruaril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee