In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

370. Süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamine
20.02.2003


1. Annan armu:

Jüri Heinlaidile, sünd. 1960,
karistatud Saare Maakohtu otsusega 15. augustil 2002, vabastades ta lisakaristuse (mootorsõiduki juhtimise õiguse äravõtmine 1 aastaks) edasisest kandmisest.

Tarmo Uffertile, sünd. 1961,
karistatud Tartu Maakohtu otsusega 24. märtsil 2000, vabastades ta kohtu poolt mõistetud karistuse kandmisest.

2. Jätan rahuldamata armuandmispalved järgmiste süüdimõistetute kohta:

Sven Berg, sünd. 1983
Ragnar Hvatov, sünd. 1982
Vjatšeslav Jegorov, sünd. 1978
Anatoli Jerjomin, sünd. 1957
Vladimir Kirillov, sünd. 1950
Nikolai Ldov, sünd. 1958
Sergei Murov, sünd. 1965
Meelis-Karl Pallok, sünd. 1962
Aleksandr Piminov, sünd. 1972
Jüri Pööbel, sünd. 1959
Aivar Roosileht, sünd. 1957
Deniss Slavnov, sünd. 1981
Gennadi Štšerbakov, sünd. 1979
Gennadi Tsvetkov, sünd. 1963
Sergei Tähnas, sünd. 1968

3. Otsus jõustub allakirjutamisele järgneval päeval.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 19.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 30, 457


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee