In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja neliteist seadust
18.02.2003


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsustele kuulutada välja Riigikogus 29. jaanuaril vastu võetud seadused: ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus; halduskoostöö seadus; kaevandamisseadus; Vabariigi Presidendi töökorra seaduse, õiguskantsleri seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning toote ohutuse seaduse muutmise seadus; Eesti Panga seaduse, riigikontrolli seaduse ja kohtute seaduse muutmise seadus; Vabariigi Valitsuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seadus; Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus; välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 6 muutmise seadus; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus; muuseumiseaduse muutmise seadus; vedelkütuse seadus; maagaasiseadus ning rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni ratifitseerimise seadus.


Presidendi kantselei
Kadriorus 18. veebruaril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee