In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Ajakirjanike Liidu juhatusega
17.02.2003


President Arnold Rüütel palus täna õhtuks Kadriorgu Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse liikmed, et arutada meedias väljendatud seisukohti ühiskondliku kokkuleppe ja vaikiva ajastu alguse kohta Eestis.

Riigipea ütles, et tema ja presidendi akadeemilise nõukogu poolt ettevalmistatav ühiskondlik kokkulepe võib teoks saada üksnes avaliku dialoogi abil. Seda dialoogi peaks riigipea hinnangul vahendama ühiskonna sidususe eest hea seisev ajakirjandus. Sellele viitas ka Ajakirjanike Liidu tänane avaldus, milles on rõhutatud, et sotsiaaldialoogi puudumine meediasektori sees pärsib dialoogi kogu ühiskonnas.

President tänas Ajakirjanike Liitu toetuse eest ühiskondliku kokkuleppe sõlmimise algatusele ja valmisoleku eest olla üks leppe aktiivne osapool, aidates nii välistada vaikiva ajastu võimaluse Eestis. Ajakirjanike kutseliidu juhid avaldasid soovi, et koos nendega osaleks leppe sõlmimisel ka Eesti Ajalehtede Liit kui tööandjate ühendus, mis annaks võimaluse sektorisisese dialoogi tekkimiseks.

President Rüütli sõnul peavad kokkuleppe subjektid katma mitte üksnes Eesti poliitilist maastikku, vaid hõlmama ka poliitikaväliseid kodanikuühendusi. "See näitab, kes tunnetab ja on valmis võtma ühisvastutust Eesti tuleviku pärast," märkis president.


Presidendi kantselei
Kadriorus 17. veebruaril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee